بسم الله الرحمن الرحيم


Surah al-Baqarah : 183-185 – Puasa (ii).
September 2, 2008, 6:09 am
Filed under: Fi Zilal al-Quran

Kemudian marilah kita kembali menyempurnakan huraian ayat :

184 – “… Dan wajib atas orang-orang yang terdaya puasa (tetapi meninggalkan puasa kerana keberatan) membayat fidyah, iaitu memberi makan kepada orang-orang miskin dan barang siapa dengan sukarela memberi makan (melebihi kadar yang ditentukan), maka itulah yang lebih baik baginya. (Namun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (dari membayar fidyah) jika kamu mengetahui.”

Pada mulanya taklif puasa merupakan satu taklif yang menyulitkan orang-orang Islam. Ia difardhukan pada tahun yang kedua Hijrah tidak lama sebelum jihad. Oleh kerana itu Allah memberi rukhsah meninggalkan puasa kepada orang yang terdaya mengerjakan puasa dengan keberatan.

Inilah pengertian dari kata-kata “yutiqunahu” iaitu berdaya mengerjakan puasa dengan penuh kesulitan dan keberatan.

Allah memberi rukhsah kepada orang ini berbuka puasa serta mewajibkannya memberi makan kepada seorang miskin kemudian Allah menggalakkan mereka secara umum memberi makan dengan sukarela kepada orang-orang miskin, iaitu samada memberi makan secara sukarela secara fidyah atau membanyakkan pemberian makan itu melebihi had fidyah seperti memberi makan kepada dua, tiga atau lebih orang-orang miskin bagi setiap hari dari hari-hari ia meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadhan.

Kemudian Allah menggalakkan mereka supaya memilih berpuasa walaupun menghadapi kesulitan dan keberatan – selain dari masa persafiran dan sakit :

184 – “… (Namun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu (dari membayar fidyah) jika kamu mengetahui.”

kerana di dalam amalan berpuasa dalam keadaan ini terdapat suatu kebaikan. Yang nampak jelas kepada kita ialah puasa itu merupakan satu unsur untuk mendidik iradat kemahuan dan untuk menguatkan daya ketahanan, juga mengutamakan ibadat kepada Allah dari kerehatan. Semuanya ini merupakan unsur-unsur yang dikehendaki di dalam pendidikan Islamiyah, sebagaimana jelas kepada kita bahawa puasa ini memberi faedah-faedah kesihatan – bagi orang yang sakit – walaupun orang yang berpuasa itu merasa letih, lesu dan sulit.

Walau bagaimanapun perintah ini merupakan langkah pertama ke arah pengangkatan rukhsah berbuka dari orang yang sihat dan bermukim dan mewajibkan puasa secara menyeluruh sebagaimana akan diterangkan selepas ini, dan rukhsah ini dikekalkan kepada orang yang tua yang sulit untuk berpuasa dan tidak diharapkan lagi bahawa ia akan kekal berada dalam satu keadaan yang membolehkannya untuk mengqodhokan puasa itu.

Imam Malik telah mengeluarkan suatu riwayat yang menyatakan dia telah menerima cerita bahawa Anas bin Malik ra telah meningkat ke usia yang sangat tua sehingga ia tidak berkuasa berpuasa lalu ia mengeluarkan fidyah.

Ujar Ibnu Abbas pula : Ayat ini bukannya mansukh,  malah ia kekal kepada orang tua lelaki dan perempuan yang tidak berkuasa berpuasa dan bolehlah kedua-duanya memberi makan seorang miskin bagi setiap hari ia berbuka.

Dari Ibnu Abi Laila katanya : “Aku masuk menemui ‘Ato di dalam bulan Ramadhan dan ia sedang makan lalu ia berkata : ” Ujar Ibnu Abbas : “Ayat ini turun lalu memansuhkkan ayat yang pertama kecuali kepada orang yang sangat tua, maka bolehlah baginya, jika ia suka, memberi makan kepada orang miskin pada setiap hari dan berbuka.

Jadi pemansukhan itu tsabit bagi orang yang sihat dan bermukim dengan ayat yang berikut :

185 – “… Barang siapa di antara kamu yang melihat anak bulan Ramadhan, maka hendaklah ia berpuasa …”

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: